Flyforsinkelse og kompensation

Hvis du er en af de uheldige, der har oplevet en ikke-selvforskyldt forsinkelse på din rejse til/fra Tyrkiet, kan du være berettiget til en stor kompensation. Det er lovmæssigt bestemt i bl.a. EF forordning 261/04 og det særlige tyrkiske SHY Passenger-reglement, at flypassagerer, der udsættes for flyforsinkelser, -aflysninger og overbookinger, som udgangspunkt er berettiget til et sted mellem 100 og 600 EUR i kompensation (dog ikke i tilfælde, hvor forsinkelsen skyldes uafvendelige forhold såsom generalstrejke, terror eller naturkatastrofer).

Kompensation ved flyforsinkelser

Kompensationen er vel at mærke ikke en erstatning for den flybilletpris, som man har betalt, men derimod en godtgørelse for de gener, man som passager har lidt under sin forsinkelse. Hvis man tilmed har haft ekstraudgifter til mad, drikke, overnatning eller endda nye flybilletter (i visse tilfælde) kommer det oveni kompensationen. På den måde har man altså ganske vidtrækkende rettigheder som rejsende til/fra Tyrkiet, og det kan godt betale sig at sætte sig lidt ind i dette, før man rejser afsted, for flyselskabernes egen viden om – og vilje til at rådgive om – dine rettigheder, lader ofte meget tilbage at ønske.

Kompensation ved overbooking

Lovgivningen er relativt ny og har også til hensigt at modvirke det, man fra politisk side har set som flyselskabers systematiske overbookninger. Derudover ønsker man også fra myndighedernes side at lægge pres på flyselskaberne, så de tager ansvar for mindre tekniske fejl og mangler. Derfor kan man godt være udsat for, at et fly bliver aflyst pga. tekniske fejl, og flyselskabet evt. påberåber force majeure, men at den juridiske vurdering er, at flyselskabet burde kunne have forudset og udbedret disse fejl. Om det er fair eller ej, er der delte meninger om, men det er under alle omstændigheder en god idé at være klar over grundlaget bag lovgivningen.

Rettigheder ved flyforsinkelse

Det er en vurderingssag i hvert tilfælde, om en forsinkelse til Tyrkiet udløser erstatning ved forsinket fly, og det er praktisk talt umuligt at forudse, når man står i situationen, men helt overordnet er der naturligvis nogle retningslinjer. Først og fremmest er der en nedre bagatelgrænse, der hedder 2 timers forsinkelse ved rejser på op til 1.500 (inkl. Indenrigsflyvninger). Der vil derfor som udgangspunkt aldrig være basis for at søge kompensation, hvis forsinkelsen er mindre end 2 timer. Når der er tale om rejser på mellem 1.500 og 3.500 km, skal forsinkelsen være på 3 timer eller mere, hvis du skal være berettiget til kompensation, og ved rejser på 3.500 km og opefter skal forsinkelsen være 4 timer eller mere, før det udløser kompensation. Hvor stor, kompensationen så bliver, afhænger primært af rejsens distance, og her siger tommelfingerreglen:

  • Ved indenrigsrejser i Tyrkiet vil man være berettiget til op til 100 EUR
  • Ved internationale flyrejser på maksimum 1.500 km vil man være berettiget til op til 250 EUR
  • Ved internationale flyrejser på mellem 1.500 km og 3.500 km vil man være berettiget til op til 400 EUR
  • Ved internationale flyrejser på mere end 3.500 vil man være berettiget til op til 600 EUR

Der er dog også undtagelser. Eksempelvis har flyselskabet ret til at prøve at booke dig om til en alternativ flyvning, hvilket kan betyde at din mulige kompensation bliver halveret.

Det kan altså være lidt en jungle at både kende og kræve sin retmæssige kompensation. Hvordan skal du forholde dig, hvis du selv mener, at du er berettiget til 600 EUR, men flyselskabet kun udbetaler 300 EUR?

Hvis du vil undgå dette besvær, kan du lade et tredjepartsfirma som AirHelp føre din sag og indhente din kompensation for dig. Du kan oprette en sag på Airhelp.com og så kontakter deres jurister dig og afklarer, om der er basis for at søge kompensation. Så sparer du dig selv for tiden og besværet og samtidigt kan du være sikker på, at din sag bliver ført af kompetente jurister med ekspertviden om loven. Og skulle kravet ende i en retssag, vil det heller ikke være dig, der som forbruger pludselig skal afholde retsafgifter og lignende. Det er værd at overveje, før man kaster sig ud i det, i hvert fald.

Skriv en kommentar